Agenda deze week

 • 28 februari 2021  10:30 - 11:30
  Zondagochtendgebed 'Een goed halfuur' (digitaal)

  Vanuit de Oude Lutherse Kerk Amsterdam

   

 • 28 februari 2021  11:45 - 12:25
  Digitaal koffiedrinken

  Via Zoom. Kijk voor inloggegevens op https://luthersekerkhaarlem.nl/diensten-digitaal-rooster/