Over ons

De Lutherse gemeenschap in Haarlem heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Jarenlang leidden lutheranen een schaduwbestaan. Ze werden in Haarlem gedoogd, maar moesten hun bijeenkomsten en vieringen houden in schuilkerken die vanaf de straat niet als kerk herkenbaar mochten zijn. Die tijd ligt ver achter ons. Tegenwoordig is het kerkgebouw aan de Witte Herenstraat duidelijk zichtbaar en willen we, met zo’n 420 leden, graag ons gezicht naar buiten laten zien.

We willen een actieve, levende gemeenschap zijn, naar het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft, waar de omgang met elkaar informeel is, er waar een grote openheid naar de buitenwereld bestaat. We leven vanuit het besef dat God genadevol is en mensen liefheeft. We staan in de traditie van het Lutherse gedachtegoed, maar maken op landelijk niveau sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bestuurlijk zijn we onderdeel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Die gemeente bestaat uit twee ‘brandpunten’. Wij zijn onderdeel van brandpunt Amsterdam-Regio, samen met Amsterdam Zuidoost. Tot eind 2014 was er ook een vierplek in de Johanneskapel in Amstelveen. Kijk voor de activiteiten van de gemeenschap uit Amstelveen op deze pagina.

Ontmoetingsmomenten

De zondagse erediensten vormen het belangrijkste ontmoetingsmoment. Dat is het moment dat we samen God zoeken en elkaar ontmoeten. Iedere zondag is er om 10:30 uur een dienst van een uur of anderhalf uur. Kerkmuziek staat bij ons hoog in het vaandel. Lutheranen zingen graag! Het fraai gerestaureerde Strobelorgel is in het voorjaar van 2001 feestelijk in gebruik genomen, na decennia lang alleen als decoratie gediend te hebben.

Tijdens de dienst is er voor de basisschoolkinderen altijd de eigen Kinderkerk. Kinderen jonger dan zes jaar maken het met elkaar gezellig in de crèche. Na afloop is in het aangrenzende ‘jeugdlokaal’ gelegenheid tot napraten en het drinken van koffie, thee of fris. Omdat onze gemeenteleden verspreid wonen in een gebied van pakweg Noordwijk tot Beverwijk, vinden veel andere activiteiten in kringen plaats.

Samenwerking

We werken intensief samen met de andere kerken in Haarlem. Zo ontmoeten de jongeren van onze gemeente en van PKN Haarlem-Centrum elkaar maandelijks. Met dezelfde gemeente vieren we jaarlijks de zogeheten ontmoetingszondag, palmpasen en pinksteren. In de zomer en in de week voor pasen zijn er gezamenlijke diensten met PKN Haarlem-Centrum en de Remonstrantse Gemeenschap. Leden uit onze gemeente werken mee aan het gevangenispastoraat, het middaggebed in de Bavo, het diaconaal centrum Stem in de Stad en het interkerkelijke netwerk Geloven in de Stad Haarlem.

Nieuwsgierig of meer weten? Neem contact op »