Adressen

Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | info@luthersekerkhaarlem.nl
Klik hier voor de routebeschrijvingen.

Predikant
Sietse van Kammen | s.vankammen@planet.nl

Koster en organist
Klaas Koelewijn | Witte Herenstraat 20 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | klaaskoelewijn@hotmail.com

Ouderenpastor
Piet Windhorst | pbwindhorst@quicknet.nl

Ledenadministrateur
Pieter Zeldenrust | p.zeldenrust@planet.nl

Verhuur kerkgebouw
info@luthersekerkhaarlem.nl

Luthers Hofje
Bestuur bereikbaar op luthershofje@luthersekerkhaarlem.nl

Rekeningnummers
Evangelisch-Lutherse Diaconie Haarlem:

 • Rekeningnummer: 122533
 • IBAN: NL43INGB0000122533
 • BIC: INGBNL2A
  Hoofdgeldcom.Ev.Luth.Gem. Haarlem:
 • Rekeningnummer: 51753
 • IBAN: NL09INGB0000051753
 • BIC: INGBNL2A
  Kerkrentmeester Ev.Luth.Gem. Haarlem:
 • Rekeningnummer: 81268
 • IBAN: NL56INGB0000081268
 • BIC: INGBNL2A
  Stichting tot restauratie van het Strobelorgel:
 • Rekeningnummer: 6515629
 • IBAN: NL85INGB0006515629
 • BIC: INGBNL2A