Adressen

Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | secretariaat@luthersekerkhaarlem.nl
Klik hier voor de routebeschrijvingen.

Predikant
Sietse van Kammen | vankammen.sietse@hotmail.com

Diaconie
diaconie@luthersekerkhaarlem.nl | 06-275 39 713

Koster en organist
Klaas Koelewijn | Witte Herenstraat 20 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | klaaskoelewijn@hotmail.com

Ledenadministrateur
Pieter Zeldenrust | p.zeldenrust@planet.nl

Verhuur kerkgebouw
klaaskoelewijn@hotmail.com

Luthers Hofje
Bestuur bereikbaar op luthershofje@luthersekerkhaarlem.nl

Rekeningnummers

Evangelisch-Lutherse Diaconie Haarlem:

  • IBAN: NL43INGB0000122533

Hoofdgeldcom.Ev.Luth.Gem. Haarlem:

  • IBAN: NL09INGB0000051753

Kerkrentmeester Ev.Luth.Gem. Haarlem:

  • IBAN: NL56INGB0000081268

Stichting tot restauratie van het Strobelorgel:

  • IBAN: NL85INGB0006515629