Ouderenpastoraat

In 2001 werd in Haarlem besloten het pastoraat aan de ouderen extra aandacht te geven. Bezoekwerk is nodig omdat wij een streekgemeente zijn. Onze gemeente strekt zich namelijk uit van Castricum tot Hillegom. Veel ouderen  zijn niet meer zo mobiel en kunnen niet zelf naar de kerk komen. Behalve mobiliteit worden ouderen vaak geplaagd door lichamelijke klachten, verdriet om verlies van geliefden en de confrontatie met de eindigheid van het leven.

Om het contact met de kerk toch persoonlijk mogelijk te maken werd een ouderenpastor (Piet Windhorst) aangesteld met als speciale opdracht alle gemeenteleden van 75+ te bezoeken. Als een gemeentelid 75 jaar wordt, dan wordt zij of hij door de ouderenpastor benaderd. Soms komt het contact moeizaam tot stand, omdat er nogal wat vooroordelen overwonnen moeten worden:  ‘O jee, een huisbezoek van zo’n stijve dominee, het gaat zeker over geld, ze willen natuurlijk dat ik weer naar de kerk ga.’ Toch lukt het meestal  om contact te leggen en worden vervolgbezoeken op prijs gesteld.  Op het ogenblik zijn er in onze gemeente 90 75-plussers; 19 van die gemeenteleden hebben geen behoefte aan huisbezoek, de andere 71 worden in principe één keer in de twee jaar bezocht. Als er dringende redenen zijn zoals crisis, ziekte, eenzaamheid of rouw, dan vinden er meerdere bezoeken plaats en daarnaast zijn er natuurlijk ook de begrafenissen waar de ouderenpastor aanwezig is.

Samen met de diaconie en vrijwilligers worden er voor de ouderen nog twee activiteiten georganiseerd: de voorjaarstocht (een gezellige dag uit met gebak, lunch en een vesper in de kerk) en de adventsmiddag in een vrolijk versierde kerk. Bij die gelegenheden wordt er voor vervoer gezorgd. En in het najaar worden zo veel mogelijk ouderen naar de kerk gehaald om met de jongere garde te delen in de Agapèviering (een maaltijd tijdens de zondagse eredienst).

Voor de wat jongere ouderen (vanaf 55 jaar) is er een 55+ Groep die met enige regelmaat samenkomt in Ontmoeting, het gebouw naast de kerk, om samen te lunchen.