Over Jezus

Jezus van Nazaret is een van de meest veelbesproken personen uit de geschiedenis. Het hele christendom draait om hem. Neem Jezus weg en er blijft geen christelijk geloof over. Hij werd geboren in een uithoek van het toenmalige Romeinse wereldrijk. Van zijn jeugd weten we nagenoeg niets; van zijn laatste levensjaren des te meer. Hij stuitte op weerstand bij zijn eigen volk en bij de bezettende macht, werd ter dood veroordeeld, stierf aan een houten kruis, en werd op de derde dag opgewekt uit de dood.

Sindsdien hebben talloze mensen zich – sceptisch of nieuwsgierig – afgevraagd wat er nu precies gebeurd was en wie Jezus werkelijk was. Een wijze leraar? Een rebel? Een charismatische leider? Een cynicus? Een mens zoals wij allemaal? God zelf?

Gods geheim

De eerste volgelingen van Jezus, ooggetuigen van zijn optreden en mensen die de verhalen van de ooggetuigen hoorden, geloofden dat Jezus de onthulling was een groot geheim van God. God kenden zij uit de boeken van de joodse bijbel, die toen bestond uit een groot aantal verschillende boekrollen. Zij geloofden dat er in de wereld iets fundamenteel ontwricht is in de relatie tussen God en de mensen. In de rijke geschiedenis van het joodse volk, zoals naar voren komt in de bijbelboeken, keerde het volk zich telkens weer af van God. Dat terwijl in dezelfde teksten voortdurend Gods belofte is terug te vinden dat het niet altijd zo zal zijn. Eens worden alle dingen die krom zijn recht. Eens heersen vrede en gerechtigheid. Eens worden alle tranen uit de ogen van mensen gewist.

In Jezus’ optreden, dood en opstanding herkenden de volgelingen een belangrijke, zelfs alles bepalende zet van God. Jezus verkondigde goed nieuws: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Dat schiep moed. En Jezus leefde ook een leven zoals door God bedoeld. Hij zette heersende, menselijke normen en waarden op hun kop. At met het uitschot van de samenleving. Leefde voor hoe een leider en leraar juist dienaar is voor de mensen om hem heen. Leefde dicht bij God. Had onuitroeibare liefde voor anderen. En hij vergaf mensen. Wilde zelfs voor hen sterven. Ons.

Totaal anders

Dat Jezus stierf was voor zijn naaste vrienden onbegrijpelijk zo blijkt uit de bijbelteksten. Niet omdat ze niet geloofden dat Jezus dood kon gaan, maar omdat hun verwachting was dat God Jezus niet zou laten sterven, maar tot koning zou maken. Dat Jezus uit de dood herrees en weer aan hun verscheen was in eerste instantie zo mogelijk nog onbegrijpelijker, ware het niet dat de bijbelteksten herhaaldelijk aangeven dat Jezus al tijdens zijn aardse bediening over zijn eigen dood en opstanding had gesproken.

Jezus’ goede nieuws van het komende koninkrijk werkt door de dood heen. Sterker nog, de volgelingen begrepen steeds beter dat het sterven en opstaan van Jezus op de een of andere manier onderdeel was van dat komende koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Kennelijk moest het zo gebeuren. Jezus had niet zo maar een boodschap; hijzelf was die boodschap.

Het goede nieuws verspreidde zich als een lopend vuur door de wereld tot op de dag van vandaag. En het mooie is, Jezus heeft erbij gezegd: ‘ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20). Het is een uitnodiging om hem te leren kennen.

Meer weten over Jezus, de bijbel en het christelijk geloof?

Probeer dan eens de onderstaande links of neem contact op »