Monumentendagen

De Open Monumentendagen vinden in 2023 plaats op 9 en 10 september. De Lutherse kerk in Haarlem opent op beide dagen haar deuren. Lees alles over het programma op onze pagina voor 2023.

De Lutherse kerk in Haarlem is een oud gebouw met de status van monument. Al sinds jaar en dag verzorgen gemeenteleden tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen een programma voor tijdens de openstelling van de kerk. De open monumentendagen op trekken jaarlijks honderden bezoekers. Het open monumentenweekend vindt in de regel plaats in september.

Ieder jaar is er een speciaal thema. Zo werd in 2008 op de ‘catwalk’ predikantskleding van door de eeuwen heen getoond. De foto toont de trotse gemeenteleden die zich verplaatsten in het predikantenbestaan van weleer. In 2009 werden alle deeltjes uit de reeks ‘Haarlemse miniaturen‘ in de kerkzaal tentoongesteld. In 2010 was er een kleine, maar unieke tentoonstelling van apostellepeltjes en een speciale tentoonstelling over de honderdjarige Consistoriekamer. 2011 Stond in het teken van oude Lutherportretten. In 2012 werden oude edities van het gemeenteblad ‘De Burcht’, dat eind 2012 verdween, tentoongesteld. In 2013 stond de historie van de oude Lutherse kerk in Beverwijk centraal. Het 400-jarig bestaan van het kerkgebouw was het centrale thema in 2015, gevolg door Iconen en Symbolen in 2016. In 2017 werd naast het landelijke thema ‘Burgers, Boeren en Buitenlui’ uiteraard extra aandacht besteed aan het Reformatiejaar. In 2020 was het thema ‘Leermonument’ en staat het leren centraal. In 2023 draait het allemaal om ‘levend erfgoed’.