In de samenleving

De kerk is geroepen om in de samenleving te staan. Maar de tijd dat kerken als organisaties ‘hun eigen’ sociale voorzieningen runden is sinds de opkomst van de welvaartsstaat snel in de geschiedenisboeken verdwenen. Toch is een groot aantal gemeenteleden is als vrijwilliger of professional betrokken bij maatschappelijke projecten en initiatieven in Haarlem of op bovenlokaal niveau. Vanuit de gemeente worden allerlei van die, en andere projecten ondersteund door de diaconie. Denk daarbij aan zorg voor de ouderen en arme gezinnen, voor daklozen of migranten, of de jaarlijkse broodbankactie in samenwerking met PKN wijkgemeente Haarlem-Centrum. Waar mogelijk helpt de diaconie.

Zie ook: