Gebed

Bidden is praten met God. Voor christenen is bidden een heel belangrijke (zo niet de belangrijkste) manier om het geloof te voeden. Gebed is daarom een onmisbaar onderdeel van de samenkomsten van christenen. In onze gemeente is daarnaast een gebedsgroep actief die samenkomt met het specifieke doel om voor de gemeente en voor de stad Haarlem te bidden.

Wanneer?

Het gebedsuur is een keer in de drie weken, op donderdagavond bij een van de gemeenteleden thuis. De avonden starten om 20:00 uur en duren tot 21:00 uur.

Hoe ziet een gebedsuur er uit?

De gebedsavonden zijn telkens weer anders, maar hebben een vaste basisstructuur. We starten met een openingsgebed en rustige muziek en/of zang. Meestal lezen we ook een bijbeltekst als korte meditatie. Daarna worden gebedspunten verzameld, en vaak mondt dat uit in korte gesprekken. De gebedspunten brengen we vervolgens in gebed.

Geregeld is er ook aanleiding voor een stukje verdieping. Bijvoorbeeld door een getuigenis van een gebedsverhoring. Of juist het uitblijven daarvan. Dan onderzoeken we met elkaar bijvoorbeeld onderwerpen zoals bidden voor zieken, bevrijding, vormen van gebed, geestelijke strijd of de Heilige Geest.

Waar kan ik meer vinden over gebed?

Er zijn op internet veel bronnen te vinden over gebed, soms met heel verschillende insteek. Dit zijn een paar websites die ons weten te inspireren: