Bijbelkringen en leerhuizen

Kringavonden

Als streekgemeente komen onze gemeenteleden uit een groot gebied rond Haarlem. Voor doordeweekse bijeenkomsten zijn er daarom twee kringen: de ‘dinsdagavondkring’ die afwisselend in Zandvoort en Bloemendaal bijeenkomt, en de ‘maandagavondkring’ die meestal plaatsvindt in Hoofddorp en soms in Vijfhuizen. De kringen komen gemiddeld een keer per maand bijeen, en zijn naast gezellige bijkletsavonden ook momenten van verdieping. Meestal wordt aan de start van het seizoen (september) een jaarprogramma vastgesteld.

Doorgegeven

Is de naam van een van de jongste kringen (gestart: september 2009) die op een rustige en ontspannen wijze teksten van christelijke denkers wil lezen en hier lering uit hoopt te trekken. De kring heeft een laagdrempelige insteek, wil niet te studieus zijn en is niet bedoeld voor gevorderde filosofen. Laat u dus niet intimideren door grote namen. Bijeenkomsten vinden plaats in het Jeugdlokaal, op elke derde dinsdag van de maand. In 2015-2016 staat het werk van de kerkvader Augustinus centraal.

Leerhuizen

Een of twee keer per jaar wordt een leerhuis aangeboden, waarbij in een serie van (maandelijkse) bijeenkomsten een Bijbelboek, thema of geloofsonderwerp wordt uitgediept. Begin 2008 werd het leerhuis over de Psalmen afgerond. In seizoen 2008-2009 stond het boek Handelingen op de agenda, in 2009-2010 de brief van Paulus aan de Galaten, en in 2011-2012 de Jozefverhalen in Genesis. De leerhuizen worden meestal verzorgd door onze eigen predikant en de predikant(en) van PKN-Haarlem Centrum. De bijeenkomsten worden vrijwel altijd overdag gehouden, in het Jeugdlokaal direct naast het kerkgebouw.

Pauluskring

In 2015 verscheen de Bijbel in ‘gewone taal’, een vertaling waarbij zoveel mogelijk geschreven is in hedendaagse Nederlandse spreektaal. In de maandelijkse Pauluskring lezen we uit deze nieuwe vertaling.