26 Nov 2023: Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag worden de namen genoemd van diegenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Eerst zullen de namen genoemd worden waarna een van de jongeren een kaars aansteekt en in de houder plaatst. Wilt u bij een naam graag zelf een kaars aansteken dat kan dat, maar is het verzoek om dat vooraf even kenbaar te maken. Na het noemen van de namen is er voor ieder die dat wil gelegenheid om in stilte een kaars te ontsteken en in het blok te plaatsen.

Aanvang van de dienst is om 10:30 uur.