Young Beyond

In 2008 zijn we gestart met een speciale gespreksgroep voor twintigers, dertigers en veertigers, door de predikant ‘Young Beyond’ gedoopt. Een groep die in een vaak hectische levensfase zit (aan de andere kant: wie niet?): een gezin met kleine kinderen, carrière en wat al niet meer. En een groep die aanloopt tegen geloofsvragen. Hoe kun je je kind laten opgroeien en kennismaken met het christelijk geloof? Is er ruimte voor geloof op je werk? Kun je met vrienden delen over je geloof? Of moet je voortdurend op eieren lopen?

Young Beyond komt ten minste zes keer per jaar bijeen, in de Sterrenkamer achter de kerkzaal. Het meedoen aan de avonden staat iedereen uit de leeftijdcategorie vrij. Wel waarderen we het als je van tevoren laat weten of je wel of niet wilt komen. Afgelopen jaren lag het gemiddeld aantal bezoekers van de avond rond de 10.

In 2014-2015 hielden we ons bezig met de manier waarop de jongere generatie tegen eenheid in de kerk (en samenleving aan kijkt) aan de hand van het boek Een maar anders van Martijn Arnoldus e.a. In 2016 stond de krimpende kerk centraal, aan de hand van Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas. In 2017-2018 hebben we het over de Lutherse liturgie, en is er aandacht voor het Reformatiejaar.

Mail voor meer informatie met Sietse van Kammen.