18/7: Bezoek aan de reizende tentoonstelling slavernijverleden

Binnenkort vindt een reizende expositie plaats over het slavernijverleden in de Oude Bavo op de Grote Markt. Op dinsdag 18 juli bezoeken we vanuit onze gemeente de tentoonstelling. Wil je mee? Kom dan op de 18e om 13:30 uur naar de Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat. Daarvandaan gaan we als groep lopend naar de Oude Bavo.

De tentoonstelling

De mobiele tentoonstelling slavernijverleden heeft als doel om binnen christelijke gemeenschappen in Nederland het slavernijverleden en diens consequenties voor de huidige samenleving bespreekbaar, verkenbaar en verwerkbaar te maken. Woorden, gesprekken, gedachten worden daden.

Via een educatieve, mobiele tentoonstelling worden bepaalde (al goed onderzochte) aspecten van het slavernijverleden gedramatiseerd. In de tentoonstelling Kerken & Slavernij / Heilzame Verwerking Slavernijverleden is de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal staat. Specifiek wordt er in de tentoonstelling ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden van de Evangelische Lutherse Diaconie.

Ga je mee?

Op dinsdagmiddag 18 juli willen we de expositie gaan bezoeken. Iedereen is welkom en opgave is niet nodig. Op dinsdag 18 juli word je om 13:30 uur bij de Lutherse Kerk verwacht. We lopen dan gezamenlijk naar de Oude Bavo en bekijken daar de expositie. Als afsluiting hebben we, tot 16 uur, een hapje en drankje in ‘Ontmoeting’, direct naast onze kerk. Dit uitje bieden we jullie, als diaconie, aan.

Weet je welkom!

Een hartelijke groet,
Early, Marijke, Casper, Gerjanne