Broodbankactie levert €8.000 op

De jaarlijkse Broodbankactie die in de Adventstijd wordt gehouden in de  Grote of St.-Bavokerk heeft €8.000 opgebracht.

Thijsse’s Hof in Bloemendaal en restaurant Smaak in de Waarderpolder mochten symbolisch ieder een cheque van €4.000 in ontvangst nemen. Bij de historische Broodbank onder het Müllerorgel in de dit jaar 650 jaar oude Bavo werden de cheques op donderdag 6 februari met enig ceremonieel uitgereikt.

Ieder jaar staat de Broodbank in het teken van een van de zeven werken van Barmhartigheid die bekend zijn uit het evangelie van Mattheüs. Dit jaar voegde paus Franciscus een achtste werk toe: de zorg voor de mens en de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Dat werd het thema van de actie. De bakkers van Van Vessem uit de Waarderpolder bakten zoals ieder jaar belangeloos in hun eigen tijd deze ‘Diaken’ broodjes. Op drie van de vier Adventszaterdagen gingen de broodjes à raison de €5 grif van de hand.

In Thijsse’s Hof komen door het jaar heen schoolkinderen om kennis over de natuur op te doen. In deze oudste heemtuin van Nederland kunnen ze de liefde voor de natuur ervaren. De tuin is aan een opknapbeurt toe  en de cheque was erg welkom!

Bij het opleidingsrestaurant ‘Smaak’, opgezet door de stichting Lotus, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een diploma halen waarmee ze aan de slag kunnen in een restaurant, kantine of lunchroom. Duurzaamheid en zelfredzaamheid gaan hier hand in hand.

Na afloop van deze uitreiking hieven de genodigden, vrijwilligers van de Protestantse Gemeente–Centrum, de Lutherse gemeente, een afvaardiging van Van Vessem en de vertegenwoordigers van de uitverkorenen van de twee goede doelen, in de warme Kerkvoogdenkamer, het glas.