20 Nov 2023: De Gastentafel

In de Witte Herenstraat woont Madeleine. Zij heeft het sympathieke idee opgevat om, in samenwerking met ons, een eetgroep te starten. Eens per maand op de maandagavond in ‘Ontmoeting’., het ontmoetingsgebouw direct naast de kerk. Het is de bedoeling dat er, in wisselende groepjes, gekookt gaat worden waarna er met elkaar gezellig wordt gegeten. Heb je interesse om hieraan mee te doen? Het blad met informatie, inclusief een aanmeldstrook om je op te geven voor de kennismakingsbijeenkomst op 20 november, ligt op het tafeltje in ‘Ontmoeting’. Voor opgeven of meer informatie kan je ook terecht bij Gerjanne de Vries, diaconie@luthersekerkhaarlem.nl.