Stichting Strobelorgel

Stichtingen met ANBI-status zijn wettelijk verplicht bepaalde informatie online beschikbaar te maken. U kunt hieronder de betreffende gegevens downloaden als pdf-bestand (laatste update: april 2024):