5 Nov 2023: Agapèviering

Zondag 5 november houden we weer de jaarlijkse Agapè viering. Het Griekse woord agapè betekent ‘liefde’. Je zou de agapèviering ook ‘liefdesmaal’ kunnen noemen. De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij elkaar. Ieder bracht dan eten en drinken mee, waaronder brood en wijn. Tijdens de maaltijd lazen ze de Schrift en deelden ze brood en wijn. De maaltijd drukte de onderlinge verbondenheid uit en de verbondenheid met Jezus. Wat van de maaltijd overbleef kreeg een diaconaal doel. Een agapèviering is geen avondmaalsviering, want het brood en de wijn zijn geen verwijzing naar het lichaam of het bloed van Jezus.

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven in de daartoe speciaal ingerichte kerkzaal. Aanvang is zoals gebruikelijk om 10:30 uur.