De tijdlijn van de Stille Week

De Stille Week – ook wel Goede Week, Heilige Week of Grote Week genoemd – is in het christelijk geloof de naam voor de week die begint met Palmzondag en eindigt op Paaszaterdag.

Daarmee vormt de Stille Week de afsluiting van de zogenaamde Veertigdagentijd die voorafgaat aan de viering van het Paasfeest. In deze week voor Pasen vallen Palmzondag (‘Palmpasen’), Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Alle vier de evangelisten (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) beschrijven gebeurtenissen in de Stille Week, maar niet allemaal dezelfde. Om orde in de chaos te scheppen, maakte BibleGateway al aardig wat jaren geleden een tijdlijn van de Stille Week, en met toestemming vertaalden wij die tijdlijn naar het Nederlands. Het is er eentje uit de oude doos, maar natuurlijk nog net zo nuttig als tien jaar geleden.