Kinderarmoede in Haarlem – Broodbankactie 2023

Op de zaterdag 9, 16 en 23 december 2023 is de Grote of St.-Bavokerk van 13.00 – 16.00 uur vrij toegankelijk voor de jaarlijkse advent-openstelling, waar onze diaconie ook al sinds jaar en dag aan meewerkt. Centraal staat de Broodbankactie, waarbij heerlijke diakenbroden worden verkocht voor het goede doel. Daaromheen is er veel te beleven voor zowel jong als oud. Er is een uitgebreid muziekprogramma, een markt met mooie producten, en voor de kleinsten zijn er de kerstverhalen op zolder.

Kom genieten van de muziek, koop zo’n heerlijk brood en bekijk in alle rust het gebouw, steek een kaarsje op in de Mariakapel of haal iets lekker warms te drinken in de koffiehoek.

De broodbank

In de Grote of St.- Bavokerk bevindt zich een uniek monument: de broodbank uit 1475. Vroeger werd onder toezicht van Heilige Geestmeesters na de kerkdienst hier brood uitgedeeld aan de armen. Het geld daarvoor werd verkregen uit schenkingen van rijke parochianen.

Sinds 2005 is de broodbank op Advent-zaterdagen weer in functie. De diaconieën van de Protestantse Gemeente Haarlem en Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem verkopen broden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan instellingen die één van de Werken van Barmhartigheid uitvoeren.

Dit jaar is het thema ‘Kinderarmoede in Haarlem’, dat meerdere thema’s van de Werken van Barmhartigheid aanraakt.

De bakkers van Bakkerij Van Vessem bereiden in eigen tijd heerlijke diakenbroden, die voor € 5,- worden verkocht.

Samen Haarlem

De opbrengst gaat dit jaar naar stichting Samen Haarlem. Vanuit Boerhaavewijk bieden zij Haarlemse kinderen en hun gezinnen huiswerkbegeleiding, kinderkookclub, sport en spelactiviteiten en promoot een gezonde levensstijl door het aanbieden van buurtmaaltijden en themabijeenkomsten. Alles onder het motto ‘Ontmoeten, Verbinden en Meedoen’! Geniet ook van zo’n heerlijk brood en steun ondertussen deze stichting.

We hopen je op 9, 16 of 23 december te zien in de Grote of St. -Bavokerk!