Opbrengst Broodbankactie

Ook dit jaar konden we weer een prachtige opbrengst optekenen van de jaarlijkse Broodbankactie. De actie leverde €10.000 op. Dat bedrag is gedoneerd aan Stichting Samen Haarlem. Deze stichting ondersteunt kinderen die opgroeien in armoede, en hun gezinnen. De stichting verzorgt verschillende activiteiten voor de kinderen, en geeft informatie aan ouders. Alles gebeurt onder het motto: ‘ontmoeten, verbinden en meedoen’.

Hartelijk dank aan de bakkers van Bakkerij Van Vessem, alle vrijwilligers van de diaconie PG Haarlem-Centrum en onze Lutherse gemeente, de werkgroep Grote Kerk door de week, Vrienden van de Bavokerk, en alle anderen die hebben meegeholpen om deze opbrengst mogelijk te maken!