Pasen en Stille Week 2024

Elk jaar vieren christenen het paasfeest. Bij Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar het paasfeest staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een periode waarin christenen het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. De zogeheten veertigdagentijd begon dit jaar op woensdag 14 februari. Er volgen dan vijf zondagen waarop de aankondiging van Jezus’ lijden en sterven centraal staat. De zesde zondag (24 maart) heet Palmzondag of Palmpasen en markeert Jezus’ intocht in Jeruzalem en de laatste dagen voor zijn zijn sterven. Met Palmpasen start de laatste week voor het paasfeest, en die week wordt vaak de Stille Week of Goede Week genoemd. Daarin gedenken we dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen at, hoe hij werd verraden en uitgeleverd, werd veroordeeld, gekruisigd en begraven.

Zoals ieder jaar trekken we in de Stille Week weer samen op met andere kerken in Haarlem. Voel u vrij om, door de diepten van het alledaagse bestaan, mee te gaan naar het hoogtepunt van het christelijk geloof.

Palmpasen en de Stille Week (24 maart – 31 maart 2024)

Tijdens de Stille Week worden er verschillende vieringen gehouden. Let goed op de locatie en aanvangstijd, want die variëren!

  • zondag 24-03-2024 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Palmpasen

Zoals altijd spelen de kinderen in deze dienst, die we samen met de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum vieren, de hoofdrol met mooi versierde palmpaasstokken. De kinderen nemen hun eigen stok mee van huis, en zullen een mooie optocht door de kerk houden zodat iedereen kan meegenieten. Daarna gaan ze naar buiten, de stad in. Door de verbouwing van de Janskliniek zullen de kinderen dit jaar hun palmpaasstokken niet aan de bewoners aldaar kunnen laten zien.

  • donderdag 28-03-2024 | 19:30 uur | Lutherse Kerk | Witte Donderdag

Viering waarin we het laatste avondmaal gedenken, de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. Witte Donderdag dankt zijn naam aan het gebruik om op deze dag kruis- en heiligenbeelden af te dekken met grote witte doeken. In de dienst is er medewerking van diverse musici.  

Tijdens de dienst zingt de Luther Cantorij Haarlem muziek uit de Taizétraditie. Daarbij worden ze begeleid door Renske, Linde en Amber Hamstra.

  • vrijdag 29-03-2024 | 19:30 uur | Lutherse Kerk | Goede Vrijdag

We zetten de viering van Witte Donderdag voort, maar gedenken op deze avond hoe Jezus werd gekruisigd en stierf. De viering draagt daardoor een ingetogen karakter. Na de viering worden de bijbel, de antependia (altaarkleden) en de kaarsen weggedragen en verlaat men in stilte de kerk.

Ina de Haan opent de viering met het zingen van het eerste deel uit ‘Miroir de Peine’ van Hendrik Andriessen, over het lijden van Christus in de tuin van Getsemane. In de dienst klinkt tevens het motet van Mendelssohn ‘Verleih uns Frieden’. In deze kleine koraalcantate maakt Mendelssohn gebruik van de door Maarten Luther in het Duits vertaalde tekst ‘Da pacem Domine’.

  • zaterdag 30-04-2024 | 22:00 uur | Oude Bavo (Oude Groenmarkt) | Stille Zaterdag (Paaswake)

Stille Zaterdag is de overgang tussen dood en leven, tussen kruisiging en opstanding. De viering die donderdag begon wordt op Stille Zaterdag afgesloten met de Paaswake in de Oude Bavo, met medewerking van de Oude Bavo Cantorij.

Pasen (31 maart 2024)

  • zondag 31-03-2024 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Pasen

Op paasmorgen vieren we als vanouds het paasfeest in ons eigen kerkgebouw aan de Witte Herenstraat. De feestelijke dienst start om 10:30 uur. Tijdens de dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De paasviering is rijk gevuld met mooie paasliederen, ook hierin heeft de Cantorij een belangrijke bijdrage.