Wat betekent luthers zijn vandaag?

De Lutherse Wereldfederatie voert momenteel een wereldwijd onderzoek uit naar wat het vandaag de dag betekent om luthers te zijn. Ook wij worden van harte uitgenodigd om de bijhorende vragenlijst met 21 vragen in te vullen!

Mascha de Haan was aanwezig bij het begin van dit onderzoek in Addis Ababa en zij vertelt er graag meer over:

“In oktober 2019 vertegenwoordigde ik Nederland op de conferentie in Addis Ababa, startpunt van een groot onderzoek naar lutherse identiteit. Het was een geweldige ervaring om me onderdeel te voelen van de lutherse wereldkerk. In ELKKwartaal van december 2019 schreef ik er over.
En eerlijk gezegd: als ik niet naar Addis Ababa was geweest, had ik nu het verzoek van de Secretaris Generaal van de Lutherse Wereld Federatie (LWF) om wat vragen te beantwoorden misschien wel naast me neergelegd. Te lastig om over na te denken, de vragenlijst in een andere taal invullen….

Eind 2019 was het mijn bedoeling, dat wij hier in Nederland tijdens leuke gesprekskringen de vragen gezamenlijk konden voorbereiden en daarvoor zou ik zelfs het hele land door reizen. Het zal niemand verbazen, dat dat niet gelukt is. Alles is een beetje anders. Die gesprekskringen komen vast nog wel, maar voor nu roep ik u – vanuit het enthousiasme door mij opgedaan in Addis Ababa – op om de vragenlijst in te vullen, en wel voor 31 maart dit jaar! De eerste vragen zijn wat algemeen, daarna focust het zich op hoe de Heilige Geest zich voor u binnen en buiten de kerk beweegt. Het zijn vragen die individueel ingevuld kunnen worden, door ieder gemeentelid afzonderlijk.”

Let op, de vragenlijst moet in één keer ingevuld worden; tussentijds opslaan is niet mogelijk!

Alle antwoorden worden meegenomen naar Krakow in 2023. Daar worden de volgende stappen gezet in weer 500 jaar reformatie!